Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
61 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 11/08/2020
62 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 11/08/2020
63 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Thái Bính Thái Bình 11/08/2020
64 Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 11/08/2020
65 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 11/08/2020
66 Chuyên viên Vận hành Tỉnh - Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 11/08/2020
67 Khối CNNHS - Chuyên viên Báo cáo, Phân tích hỗ trợ kinh doanh Hà Nội 11/08/2020
68 Khối QTRR - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
11/08/2020
69 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách Văn hóa nội bộ Hà Nội 10/08/2020
70 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 10/08/2020
71 Giao dịch viên - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 05/08/2020
72 Chuyên viên kinh doanh tiền tệ ngoại hối - Khối Nguồn vốn & Thị trường tài chính Hồ Chí Minh 28/07/2020
73 Khối CNNHS - Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội 27/07/2020
74 Khối CNNHS - Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội 27/07/2020
75 Chuyên viên /Chuyên viên Chính Xử lý nợ địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 27/07/2020
76 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hệ thống phân tích Hà Nội 27/07/2020
77 Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án Hà Nội 27/07/2020
78 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 21/07/2020
79 Giao dịch viên - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên 20/07/2020
80 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 20/07/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.