Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
41 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát tài sản bảo đảm Hà Nội 02/07/2020
42 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Miền Nam Hồ Chí Minh 29/06/2020
43 Chuyên viên Nhập liệu Hà Nội 24/06/2020
44 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh 23/06/2020
45 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Miền Trung Đà Nẵng 23/06/2020
46 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Hệ thống Hà Nội 23/06/2020
47 Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội 23/06/2020
48 Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT Hà Nội 19/06/2020
49 Chuyên viên Tố tụng địa bàn Miền Bắc Hải Phòng
Thái Nguyên
18/06/2020
50 Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính Mua sắm tập trung Hà Nội 17/06/2020
51 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khai thác CSDL Hà Nội 12/06/2020
52 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 12/06/2020
53 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng Bắc Ninh 11/06/2020
54 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Mô Hình rủi ro tín dụng Hà Nội 09/06/2020
55 Chuyên viên chính Quản lý chủ thẻ sau bán - Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội 09/06/2020
56 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Tuân thủ Hà Nội 08/06/2020
57 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Tuyển dụng Hồ Chí Minh 08/06/2020
58 Giao dịch viên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 04/06/2020
59 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội 03/06/2020
60 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội 25/05/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.