Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên chính phân tích và nhận diện Khách hàng - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
2 Chuyên viên hợp tác và bán chéo - Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
3 Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
4 Chuyên viên hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) Đà Nẵng 14/07/2018
5 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (RM) Hà Nội
Đà Nẵng
14/07/2018
6 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Ngân hàng Số - Khối KHCN Hà Nội 14/07/2018
7 Chuyên viên/Chuyên viên chính Pháp chế Chính sách Hà Nội 14/07/2018
8 Chuyên viên/ Chuyên viên chính pháp chế Hà Nội 14/07/2018
9 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV Cà Mau Cà Mau 13/07/2018
10 Chuyên viên Thu giữ Tài sản miền Bắc Hà Nội 11/07/2018
11 Giao dịch viên - Quảng Ngãi Quảng Ngãi 09/07/2018
12 Chuyên viên Tài Trợ thương mại Hà Nội 06/07/2018
13 Giám đốc báo cáo, phân tích vận hành Hà Nội 05/07/2018
14 Chuyên viên kỹ thuật và QLCSHT Hà Nội 05/07/2018
15 Chuyên gia Phê duyệt sản phẩm thế chấp KHCN Hà Nội 05/07/2018
16 Chuyên gia Phê duyệt sản phẩm tín chấp KHCN Hà Nội 05/07/2018
17 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện Hà Nội 05/07/2018
18 Chuyên viên dịch vụ HTKH kênh thoại Hà Nội 05/07/2018
19 Chuyên viên Đánh giá, Kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 05/07/2018
20 Chuyên viên Quản trị ANTT Hà Nội 05/07/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.