Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CV/CVC/CVCC Dịch vụ Ngoại hối Hà Nội 09/04/2019
2 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI Hà Nội 09/04/2019
3 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 22/03/2019
4 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm tín dụng KHCN Hà Nội 15/03/2019
5 CV/CVC/CVCC Quản trị hiệu quả và Phát triển mạng lưới Hà Nội 15/03/2019
6 Chuyên viên /Chuyên viên Chính /Chuyên viên Cao cấp Xử lý nợ địa bàn Hà Nội 05/03/2019
7 CV/CVC/CVCC Phát triển Sản phẩm Huy động KHDN Hà Nội 01/03/2019
8 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm bảo lãnh – KHDN Hà Nội 01/03/2019
9 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Dự án Basel II Hà Nội 14/02/2019
10 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội 07/01/2019
11 CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống Giám sát sau vay Hà Nội 12/07/2018
12 CV/CVC/CVCC Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 12/07/2018
13 CVCC/ Trưởng nhóm phát triển sản phẩm thẻ Hà Nội 30/05/2018
14 CVCC Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 24/05/2018
15 CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh Doanh và thúc đẩy Bán hàng KHCN (Khu vực Hà Nội) Hà Nội 24/05/2018
16 CV/CVC/CVCC Kiểm soát rủi ro vận hành Hà Nội 06/04/2018
17 CV/CVC/CVCC triển khai hệ thống NHGD Hà Nội 11/01/2018
18 CVCC Phát triển Sản phẩm Huy động - Liên kết đầu tư KHCN - Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội 22/03/2019
19 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/03/2019
20 CVC/CC Phát triển sản phẩm Dịch vụ tài khoản KHCN Hà Nội 28/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.