Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 25/09/2018
2 CV/CVC/CVCC Quản lý Tiền tệ và Chuyển tiền Quốc tế Hà Nội 22/09/2018
3 Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Hà Nội 12/09/2018
4 CV Khách hàng Cá nhân - Khu vực TP.HCM Hồ Chí Minh 27/08/2018
5 Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - TP.HCM Hồ Chí Minh 27/08/2018
6 CV/CVC Thẩm định thực địa Hà Nội 25/08/2018
7 CTV/CV/CVC/CVCC Khách hàng Trả lương và Bảo hiểm Hà Nội 22/08/2018
8 CV/CVC/CVCC Triển khai hệ thống Ngân hàng Giao dịch Hà Nội 16/08/2018
9 Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn- CA Đà Nẵng 14/08/2018
10 Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
11 CV/ CVC/CVCC Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thanh Hóa
...
13/07/2018
12 CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống Giám sát sau vay - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 12/07/2018
13 CV/CVC/CVCC Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 12/07/2018
14 Chuyên gia Phê duyệt sản phẩm tín chấp KHCN Hà Nội 05/07/2018
15 Giám đốc đánh giá & kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 05/07/2018
16 Chuyên viên thẩm định sản phẩm tín chấp KHCN Hà Nội 08/06/2018
17 CVCC/ Trưởng nhóm phát triển sản phẩm thẻ Hà Nội 30/05/2018
18 CVC Quản lý kế hoạch và Chi phí nhân sự Hà Nội 30/05/2018
19 CVCC Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 24/05/2018
20 CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh Doanh và thúc đẩy Bán hàng KHCN (Khu vực Hà Nội) Hà Nội 24/05/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.