Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CV/CVC/CVCC Dịch vụ Ngoại hối Hà Nội 09/04/2019
2 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI Hà Nội 09/04/2019
3 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Tiền Giang
Cà Mau
Bình Dương
29/03/2019
4 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 22/03/2019
5 Chuyên viên Vận hành tỉnh Hải Phòng
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Hải Dương
Đà Nẵng
15/03/2019
6 Chuyên viên thẩm định sản phẩm tín chấp KHCN Hà Nội 15/03/2019
7 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm tín dụng KHCN Hà Nội 15/03/2019
8 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 11/03/2019
9 Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh Thẻ và Tín chấp Hà Nội 06/03/2019
10 Chuyên viên /Chuyên viên Chính /Chuyên viên Cao cấp Xử lý nợ địa bàn Hà Nội 05/03/2019
11 CV/CVC/CVCC Phát triển Sản phẩm Huy động KHDN Hà Nội 01/03/2019
12 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm bảo lãnh – KHDN Hà Nội 01/03/2019
13 Chuyên viên Quản lý rủi ro công nghệ và tuân thủ Hà Nội 28/02/2019
14 Chuyên viên cao cấp Đánh giá, Kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 28/02/2019
15 Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 27/02/2019
16 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Dự án Basel II Hà Nội 14/02/2019
17 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Xây dựng và kiểm soát quy trình Hà Nội 29/01/2019
18 CVC Quản lý kế hoạch và Chi phí nhân sự Hà Nội 30/05/2018
19 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng KHDN lớn Hồ Chí Minh 20/02/2019
20 CVCC Phát triển Sản phẩm Huy động - Liên kết đầu tư KHCN - Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội 22/03/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.