Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
2 CV/ CVC/CVCC Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thanh Hóa
...
13/07/2018
3 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV Cà Mau Cà Mau 13/07/2018
4 CVC/CVCC Chính sách Quản trị hiệu quả tổ chức - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Hà Nội 12/07/2018
5 CVC/CVCC Phát triển tổ chức và Quản lý dự án - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Hà Nội 12/07/2018
6 CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống Giám sát sau vay - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 12/07/2018
7 CV/CVC/CVCC Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 12/07/2018
8 Chuyên gia Phê duyệt sản phẩm tín chấp KHCN Hà Nội 05/07/2018
9 Chuyên viên Đánh giá, Kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 05/07/2018
10 CV/CVC/CVCC Quản lý Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 19/06/2018
11 CV/CVC/CVCC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội 19/06/2018
12 CV/CVC/CVCC Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Khu vực Hà Nội Hà Nội 19/06/2018
13 Chuyên viên thẩm định sản phẩm tín chấp KHCN Hà Nội 08/06/2018
14 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV HCM Hồ Chí Minh 07/06/2018
15 CVCC/ Trưởng nhóm phát triển sản phẩm thẻ Hà Nội 30/05/2018
16 CVC Quản lý kế hoạch và Chi phí nhân sự Hà Nội 30/05/2018
17 CVCC Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 24/05/2018
18 CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh Doanh và thúc đẩy Bán hàng KHCN (Khu vực Hà Nội) Hà Nội 24/05/2018
19 Trưởng nhóm Kinh doanh thẻ và tín chấp Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/05/2018
20 Giám đốc Quản lý Mạng Lưới Hà Nội 04/05/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.