Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
161 Giao dịch viên - Bắc Ninh Bắc Ninh 12/01/2019
162 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
163 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
164 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
165 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
166 Giao dịch viên - Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
167 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động Hải Phòng 11/01/2019
168 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên Hải Phòng 11/01/2019
169 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng Hải Phòng 11/01/2019
170 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 11/01/2019
171 Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch và kênh bán KHDN Hà Nội 28/12/2017
172 CVC/CC Phát triển sản phẩm Dịch vụ tài khoản KHCN Hà Nội 28/12/2017
173 CVCC Phát triển chương trình KHCN Hà Nội 28/12/2017
174 Giám đốc Pháp chế Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 25/12/2017
175 Chuyên viên Quản lý khách hàng - Hà Nội Hà Nội 20/12/2017
176 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp/ Trưởng nhóm MKT Sản phẩm KHCN Hà Nội 11/12/2017
177 Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN Hà Nội 08/12/2017
178 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
179 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
180 Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.