Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
161 Chuyên viên Thanh toán Quốc tế Hà Nội 04/12/2017
162 Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản - Xử lý nghiệp vụ phi tín dụng KHCN - Vận hành KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 04/12/2017
163 CV/CVC/CVCC xử lý tín dụng - Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHCN - Vận hành KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 04/12/2017
164 CV Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 04/12/2017
165 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 04/12/2017
166 Giám đốc Khách hàng Doanh Nghiệp Khu vực Hà Nội Hà Nội 04/12/2017
167 Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân Quảng Ninh 04/12/2017
168 Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Quảng Ninh
Thanh Hóa
An Giang
Kiên Giang
Hải Dương
...
04/12/2017
169 TN/CVCC PTSP tín dụng tín chấp KHCN – Trung tâm Phát triển sản phẩm KHCN - Khối KHCN Hà Nội 04/12/2017
170 CVCC/TN Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 04/12/2017
171 Giám đốc Phân tích & Quản trị Hiệu quả Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
172 Giám đốc phát triển sản phẩm dịch vụ KHDN Hà Nội 04/12/2017
173 Giám đốc KHDN Nhà nước & ĐCTC Phi Ngân hàng Miền Trung (GĐNV cấp 2) Đà Nẵng 04/12/2017
174 Chuyên viên chính Quan hệ Đối tác Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
175 Giám đốc Phát triển Năng lực đội ngũ Bán Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 04/12/2017
176 Chuyên viên Hành chính Vận hành thẻ Hà Nội 01/12/2017
177 Chuyên viên xây dựng và kiểm soát quy trình Hà Nội 01/12/2017
178 Giám đốc Quản lý Đầu tư xây dựng Mạng lưới Hà Nội 29/11/2017
179 Nhân viên/Chuyên viên vận hành ATM Hồ Chí Minh 24/11/2017
180 Chuyên viên Điều phối Marketing Khối Kinh doanh Hà Nội 22/11/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.