Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
141 CVC/CC Phát triển sản phẩm Dịch vụ tài khoản KHCN Hà Nội 28/12/2017
142 CVCC Phát triển chương trình KHCN Hà Nội 28/12/2017
143 Giám đốc Pháp chế Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 25/12/2017
144 Chuyên viên Quản lý khách hàng - Hà Nội Hà Nội 20/12/2017
145 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp/ Trưởng nhóm MKT Sản phẩm KHCN Hà Nội 11/12/2017
146 Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN Hà Nội 08/12/2017
147 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
148 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
149 Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/12/2017
150 Chuyên viên chính Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
151 Chuyên viên Phát triển Corebanking Hà Nội 04/12/2017
152 Chuyên viên/ Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
...
04/12/2017
153 CV Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 04/12/2017
154 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 04/12/2017
155 Giám đốc Khách hàng Doanh Nghiệp Khu vực Hà Nội Hà Nội 04/12/2017
156 TN/CVCC PTSP tín dụng tín chấp KHCN – Trung tâm Phát triển sản phẩm KHCN - Khối KHCN Hà Nội 04/12/2017
157 CVCC/TN Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 04/12/2017
158 Giám đốc Phân tích & Quản trị Hiệu quả Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
159 Giám đốc phát triển sản phẩm dịch vụ KHDN Hà Nội 04/12/2017
160 Giám đốc KHDN Nhà nước & ĐCTC Phi Ngân hàng Miền Trung (GĐNV cấp 2) Đà Nẵng 04/12/2017
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.