Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
121 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 02/06/2018
122 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 02/06/2018
123 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 02/06/2018
124 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp kiểm soát sau chứng từ Hà Nội 02/06/2018
125 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cap cấp Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 02/06/2018
126 Chuyên viên Chính Báo cáo, Phân tích Vận hành Hà Nội 02/06/2018
127 Chuyên viên/ Chuyên viên chính điều vận tài sản Hà Nội 24/05/2018
128 Chuyên viên/Chuyên viên chính Dịch vụ tín dụng & Kiểm soát giải ngân Khách hàng SME Hà Nội 24/05/2018
129 Chuyên viên Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 23/05/2018
130 Giám đốc Mua sắm Hà Nội 19/05/2018
131 Chuyên viên Cao cấp Mua sắm Hà Nội 19/05/2018
132 Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh theo chuỗi Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/05/2018
133 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hub kinh doanh Payroll Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/05/2018
134 Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp hỗ trợ kinh doanh Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/05/2018
135 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 15/05/2018
136 Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 15/05/2018
137 Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 15/05/2018
138 Chuyên viên Vận hành ATM Hà Nội 15/05/2018
139 Giám đốc Kiểm soát sau chứng từ Hà Nội 27/04/2018
140 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo hiểm Hà Nội 23/04/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.