Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
101 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại Hà Nội 12/06/2019
102 Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị rủi ro Chính sách KHCN Hà Nội 12/06/2019
103 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 07/06/2019
104 Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 06/06/2019
105 Chuyên viên hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - KV Hà Nội Hà Nội 06/06/2019
106 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Công nghệ thẻ Hà Nội 05/06/2019
107 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Mô Hình rủi ro tín dụng Hà Nội 05/06/2019
108 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 03/06/2019
109 Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 03/06/2019
110 Trưởng dự án - Phát triển Giải pháp Công nghệ - Khối Công Nghệ Hà Nội 01/06/2019
111 Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch ngoại tệ Hà Nội 20/05/2019
112 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Huế Thừa Thiên- Huế 14/01/2019
113 Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 16/08/2019
114 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
15/08/2019
115 Giao dịch viên - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa Thanh Hóa
Nghệ An
Đà Nẵng
15/08/2019
116 CHI NHANH SEABANK QUẢNG NINH TUYỂN DỤNG: CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN / CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP / GIAO DỊCH VIÊN Quảng Ninh 07/08/2019
117 CHI NHANH SEABANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG: CV KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN / CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP / GIAO DỊCH VIÊN Hải Phòng 05/08/2019
118 CHI NHÁNH SEABANK HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP/ GIAO DỊCH VIÊN Hải Dương 05/08/2019
119 Cộng tác viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 02/08/2019
120 Chuyên viên Quản lý Bảng cân đối Hà Nội 31/05/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.