Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
101 Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Kiều hối Hà Nội 08/06/2018
102 Chuyên viên Cao cấp Khai thác CSDL Hà Nội 08/06/2018
103 Chuyên viên thẩm định sản phẩm thế chấp KHCN Hà Nội 08/06/2018
104 Chuyên viên Vận hành ATM Hà Nội 05/06/2018
105 Chuyên viên Vận hành hệ thống Hà Nội 05/06/2018
106 Chuyên viên Nhắc nợ qua điện thoại Hà Nội 05/06/2018
107 Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Đà Nẵng
05/06/2018
108 Chuyên viên Dịch vụ chăm sóc khách hàng chủ động Hà Nội 04/06/2018
109 Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Miền Trung Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...
02/06/2018
110 Chuyên viên Quản lý Khách hàng Hoạt động - Khu vực Miền Trung Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...
02/06/2018
111 Chuyên viên Quản lý Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 02/06/2018
112 Giao dịch viên - Đà Nẵng Đà Nẵng 02/06/2018
113 Chuyên viên/Chuyên viên chính /Chuyên viên Cao cấp Quản lý Khách hàng Cá nhân - Khu vực Miền Trung Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...
02/06/2018
114 Giao dịch viên - Thanh Hoá Thanh Hóa 02/06/2018
115 Giao dịch viên - Dak Lak Dak Lak 02/06/2018
116 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 02/06/2018
117 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 02/06/2018
118 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 02/06/2018
119 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 02/06/2018
120 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 02/06/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.