Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
81 Nhân viên lái xe - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 01/03/2018
82 Chuyên Viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Giấy tờ có giá Hà Nội 28/02/2018
83 Giao dịch viên - Quảng Ninh Quảng Ninh 27/02/2018
84 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Thanh toán và Đối soát thẻ (Đối soát Quỹ ATM) Hà Nội 26/02/2018
85 CV/CVC/CVCC Tác nghiệp giao dịch ngoại tệ Hà Nội 23/02/2018
86 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 22/02/2018
87 Chuyên viên Cao cấp Mua sắm Hà Nội 22/02/2018
88 Trưởng phòng Giao dịch - KV Hà Nội Hà Nội 12/02/2018
89 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 12/02/2018
90 Chuyên viên /Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 10/02/2018
91 Chuyên viên Dịch vụ KSSV Hà Nội 10/02/2018
92 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội 09/02/2018
93 Giám đốc quản trị ANTT Hà Nội 05/02/2018
94 Giám đốc giám sát ANTT Hà Nội 05/02/2018
95 Giám đốc Phát triển Sản phẩm Tín dụng Tín chấp Khách hàng Cá nhân Hà Nội 05/02/2018
96 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện Hà Nội 03/02/2018
97 Chuyên viên dịch vụ HTKH kênh thoại Hà Nội 03/02/2018
98 Giám đốc Quản lý yêu cầu nghiệp vụ thẻ Hà Nội 02/02/2018
99 Chuyên viên Giám sát ANTT Hà Nội 01/02/2018
100 Chuyên viên Đánh giá, Kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 01/02/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.