Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
61 Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính Mua sắm tập trung Hà Nội 17/06/2020
62 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khai thác CSDL Hà Nội 12/06/2020
63 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 12/06/2020
64 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng Bắc Ninh 11/06/2020
65 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Mô Hình rủi ro tín dụng Hà Nội 09/06/2020
66 Chuyên viên chính Quản lý chủ thẻ sau bán - Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội 09/06/2020
67 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Tuân thủ Hà Nội 08/06/2020
68 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Tuyển dụng Hồ Chí Minh 08/06/2020
69 Giao dịch viên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 04/06/2020
70 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội 03/06/2020
71 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội 25/05/2020
72 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội 10/08/2020
73 Chuyên viên/Chuyên viên ChínhTuyển dụng - Công ty Tài chính PTF Hà Nội 03/08/2020
74 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp Hà Nội 31/07/2020
75 Giám đốc Dịch vụ Thanh toán Hà Nội 30/07/2020
76 Giám đốc Xác thực khách hàng và hồ sơ (KYC) Hà Nội 30/07/2020
77 Chuyên viên Thẩm định thực địa - Công ty Tài chính PTF Hà Nội 27/07/2020
78 Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - Công ty Tài chính PTF Hà Nội 27/07/2020
79 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tư vấn dịch vụ khách hàng - Hà Nam Hà Nam 24/07/2020
80 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nam Hà Nam 24/07/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.