Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
61 Chuyên viên trải nghiệm KH cá nhân 24/7 Hà Nội 28/02/2020
62 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Dự án Basel II Hà Nội 27/02/2020
63 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội 24/02/2020
64 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Tài trợ Thương Mại Hà Nội 24/02/2020
65 CV/CVC/CVCC Khách hàng hoạt động - Sở Giao dịch Hà Nội 21/02/2020
66 Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp - Sở Giao dịch Hà Nội 21/02/2020
67 Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 21/02/2020
68 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Hà Nội 20/02/2020
69 Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 19/02/2020
70 Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT Hà Nội 19/02/2020
71 Giám đốc Kiểm soát MIS Hà Nội 17/02/2020
72 Chuyên viên Xử lý nợ địa bàn Hà Nội Hà Nội 12/02/2020
73 Chuyên viên chính Tố tụng địa bàn Hà Nội Hà Nội 12/02/2020
74 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Hiệu quả hoạt động - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 04/02/2020
75 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nội 16/01/2020
76 Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Thế chấp KHCN Hà Nội 03/01/2020
77 Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN Hà Nội 03/01/2020
78 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội 03/01/2020
79 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Hà Nội 03/01/2020
80 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội 03/01/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.