Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
41 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh ngoại hối và tiền tệ Hà Nội 29/07/2019
42 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
27/07/2019
43 Chuyên viên/CV chính/ CV cao cấp Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng 27/07/2019
44 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (SRM) Hà Nội 26/07/2019
45 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI - KV Hà Nội Hà Nội 26/07/2019
46 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội
Hồ Chí Minh
26/07/2019
47 CV/CVC/CVCC Quản trị và phát triển thương hiệu Hà Nội 26/07/2019
48 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 25/07/2019
49 CV/CVC/CVCC Chính sách Khách hàng và Giải pháp - Khối KHDN Lớn Hà Nội 24/07/2019
50 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 24/07/2019
51 Giám đốc Kiểm soát MIS Hà Nội 24/07/2019
52 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
23/07/2019
53 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội 22/07/2019
54 Chuyên viên Khách hàng cao cấp - Hà Nội Hà Nội 22/07/2019
55 Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội 22/07/2019
56 Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm Hà Nội 22/07/2019
57 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 20/07/2019
58 Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 20/07/2019
59 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 20/07/2019
60 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 19/07/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.