Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 29/05/2019
22 Chuyên viên Truyền thông đại chúng Hà Nội 29/05/2019
23 CV/CVC/CVCC Sản phẩm Tài trợ Xuất nhập khẩu KHDN Hà Nội 29/05/2019
24 CV/CVC/CVCC Phân tích và Nhận diện Khách hàng - Khối KHDN Lớn Hà Nội 29/05/2019
25 Chuyên viên Quản trị Tuân thủ Hà Nội 29/05/2019
26 CV/CVC/CVCC Chính sách Khách hàng và Giải pháp - Khối KHDN Lớn Hà Nội 28/05/2019
27 Chuyên viên/Chuyên viên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ Giấy tờ có giá Hà Nội 28/05/2019
28 Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh SeABank Hải An Hải Phòng 28/05/2019
29 Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo Hà Nội 25/05/2019
30 CV/CVC/CVCC Dịch vụ khách hàng Định Chế Tài Chính Hà Nội 24/05/2019
31 CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội 20/05/2019
32 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm Huy động KHDN Hà Nội 20/05/2019
33 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội 20/05/2019
34 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 15/05/2019
35 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 15/05/2019
36 Giám Đốc Phát triển kênh đối tác và Quản lý bán chéo đối tác chiến lược - KV Miền Nam Hồ Chí Minh 13/05/2019
37 Trưởng nhóm Phát triển đối tác chiến lược Trung tâm Phát triển kênh đối tác - KV Miền Nam Hồ Chí Minh 13/05/2019
38 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội 13/05/2019
39 Chuyên viên Chính Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Hà Nội 13/05/2019
40 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội 13/05/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.