Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội 27/07/2020
22 Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội 27/07/2020
23 Chuyên viên /Chuyên viên Chính Xử lý nợ địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 27/07/2020
24 Chuyên viên quỹ - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
25 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
26 Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam Đồng Nai
Bà Rịa và Vũng Tàu
Cần Thơ
Long An
Tiền Giang
...
27/07/2020
27 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
28 Giao dịch viên - KV miền Nam Bình Dương 27/07/2020
29 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Nam Đồng Nai
Bà Rịa và Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
An Giang
...
27/07/2020
30 Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
31 Chuyên viên Nghiệp vụ Ban ATM&POS Hải Phòng 27/07/2020
32 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hệ thống phân tích Hà Nội 27/07/2020
33 Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án Hà Nội 27/07/2020
34 Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng Hà Nội 24/07/2020
35 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Vĩnh Phúc Quảng Ninh 21/07/2020
36 Giao dịch viên - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên 20/07/2020
37 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 20/07/2020
38 Chuyên viên Phân tích Chiến lược thu hồi nợ Hà Nội 17/07/2020
39 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 15/07/2020
40 Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản lý nhân tài Hà Nội 15/07/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.