Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
161 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp/ Trưởng nhóm MKT Sản phẩm KHCN Hà Nội 11/12/2017
162 Giám đốc Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
163 Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN Hà Nội 08/12/2017
164 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
165 Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 08/12/2017
166 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
167 Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/12/2017
168 Chuyên viên Dịch vụ Kiều hối Hà Nội 08/12/2017
169 Chuyên viên Giám sát giao dịch 24/7 Hà Nội 08/12/2017
170 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính / Chuyên viên Tra soát Quốc tế Hà Nội 08/12/2017
171 Chuyên viên chính Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
172 Chuyên viên Phát triển Corebanking Hà Nội 04/12/2017
173 Chuyên viên Hỗ trợ hạ tầng Hà Nội 04/12/2017
174 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 04/12/2017
175 Chuyên viên/ Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
...
04/12/2017
176 Chuyên viên Thanh toán Quốc tế Hà Nội 04/12/2017
177 Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản - Xử lý nghiệp vụ phi tín dụng KHCN - Vận hành KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 04/12/2017
178 CV/CVC/CVCC xử lý tín dụng - Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHCN - Vận hành KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 04/12/2017
179 CV Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 04/12/2017
180 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 04/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.