Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
141 Chuyên viên chính Phát triển năng lực Đội ngũ Bán Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 05/01/2018
142 Chuyên viên Sản phẩm Huy động Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 05/01/2018
143 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 05/01/2018
144 Chuyên viên cao cấp Sản phẩm tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 05/01/2018
145 Chuyên viên phát triển tập khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 05/01/2018
146 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 05/01/2018
147 Chuyên viên Đầu tư kinh doanh công cụ nợ Hà Nội 05/01/2018
148 Chuyên viên Phân phối sản phẩm đầu tư Hà Nội 05/01/2018
149 Chuyên viên Phân tích và Phát triển sản phẩm đầu tư Hà Nội 05/01/2018
150 Giao dịch viên Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Nghệ An
Dak Lak
...
04/01/2018
151 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
...
04/01/2018
152 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng hoạt động Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Bắc Ninh
Hải Dương
04/01/2018
153 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng cá nhân Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
...
04/01/2018
154 Chuyên viên quỹ Hồ Chí Minh 03/01/2018
155 Nhân viên Hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 03/01/2018
156 Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch và kênh bán KHDN Hà Nội 28/12/2017
157 CVC/CC Phát triển sản phẩm Dịch vụ tài khoản KHCN Hà Nội 28/12/2017
158 CVCC Phát triển chương trình KHCN Hà Nội 28/12/2017
159 Giám đốc Pháp chế Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 25/12/2017
160 Chuyên viên Quản lý khách hàng - Hà Nội Hà Nội 20/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.