Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
121 Giao dịch viên - Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
122 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
123 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
124 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
125 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Hải Dương Hải Dương 12/01/2019
126 Giao dịch viên - Bắc Ninh Bắc Ninh 12/01/2019
127 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 12/01/2019
128 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Bắc Ninh Bắc Ninh 12/01/2019
129 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 12/01/2019
130 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 12/01/2019
131 Giao dịch viên - Thái Nguyên Thái Nguyên 12/01/2019
132 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên 12/01/2019
133 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Thái Nguyên Thái Nguyên 12/01/2019
134 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 11/01/2019
135 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng Hải Phòng 11/01/2019
136 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên Hải Phòng 11/01/2019
137 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động Hải Phòng 11/01/2019
138 Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Hà Nội Hà Nội 09/01/2019
139 Giám đốc Mua sắm Tập trung Hà Nội 09/01/2019
140 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội 09/01/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.