Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
101 Giám đốc Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
102 Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN Hà Nội 08/12/2017
103 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
104 Nhân viên/Chuyên viên nghiệp vụ ATM Hồ Chí Minh 08/12/2017
105 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
106 Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/12/2017
107 Chuyên viên Dịch vụ Kiều hối Hà Nội 08/12/2017
108 Chuyên viên Giám sát giao dịch 24/7 Hà Nội 08/12/2017
109 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính / Chuyên viên Tra soát Quốc tế Hà Nội 08/12/2017
110 Chuyên viên chính Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
111 Chuyên viên Phát triển Corebanking Hà Nội 04/12/2017
112 Chuyên viên Hỗ trợ hạ tầng Hà Nội 04/12/2017
113 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 04/12/2017
114 Chuyên viên/ Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
...
04/12/2017
115 Chuyên viên Thanh toán Quốc tế Hà Nội 04/12/2017
116 Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản - Xử lý nghiệp vụ phi tín dụng KHCN - Vận hành KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 04/12/2017
117 CV/CVC/CVCC xử lý tín dụng - Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHCN - Vận hành KHCN - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 04/12/2017
118 CV Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 04/12/2017
119 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 04/12/2017
120 Giám đốc Khách hàng Doanh Nghiệp Khu vực Hà Nội Hà Nội 04/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.