Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
101 Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ Hà Nội 16/01/2019
102 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Thừa Thiên- Huế 15/01/2019
103 Giao dịch viên - Chi nhánh Huế Bắc Ninh 14/01/2019
104 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Huế Thừa Thiên- Huế 14/01/2019
105 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Huế Thừa Thiên- Huế 14/01/2019
106 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Huế Thừa Thiên- Huế 14/01/2019
107 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Huế Thừa Thiên- Huế 14/01/2019
108 Chuyên viên Dịch vụ Thanh toán trong nước Hà Nội 14/01/2019
109 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên 12/01/2019
110 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên 12/01/2019
111 Giao dịch viên - Quảng Ninh Quảng Ninh 12/01/2019
112 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 12/01/2019
113 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 12/01/2019
114 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 12/01/2019
115 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 12/01/2019
116 Giao dịch viên - Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 12/01/2019
117 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 12/01/2019
118 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 12/01/2019
119 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 12/01/2019
120 Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 12/01/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.