Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
181 Chuyên viên Quản lý khách hàng - Hà Nội Hà Nội 20/12/2017
182 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp/ Trưởng nhóm MKT Sản phẩm KHCN Hà Nội 11/12/2017
183 Giám đốc Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
184 Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN Hà Nội 08/12/2017
185 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
186 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
187 Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/12/2017
188 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính / Chuyên viên Tra soát Quốc tế Hà Nội 08/12/2017
189 Chuyên viên chính Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
190 Chuyên viên Phát triển Corebanking Hà Nội 04/12/2017
191 Chuyên viên Hỗ trợ hạ tầng Hà Nội 04/12/2017
192 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 04/12/2017
193 Chuyên viên/ Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
...
04/12/2017
194 CV Phát triển sản phẩm thẻ KHCN Hà Nội 04/12/2017
195 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 04/12/2017
196 Giám đốc Khách hàng Doanh Nghiệp Khu vực Hà Nội Hà Nội 04/12/2017
197 Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân Quảng Ninh 04/12/2017
198 Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Quảng Ninh
Thanh Hóa
An Giang
Kiên Giang
Hải Dương
...
04/12/2017
199 TN/CVCC PTSP tín dụng tín chấp KHCN – Trung tâm Phát triển sản phẩm KHCN - Khối KHCN Hà Nội 04/12/2017
200 CVCC/TN Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 04/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.