Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Nhân viên lái xe chi nhánh Bình Dương 15/06/2017
2 Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 13/06/2017
3 Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 13/06/2017
4 Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 13/06/2017
5 Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm thẻ - Khối Chính sách sản phẩm Hà Nội 08/06/2017
6 Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng cá nhân - Khối Chính sách sản phẩm Hà Nội 08/06/2017
7 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Phòng Quy trình & Chế độ Kế toán - Khối Tài chính Hà Nội 08/06/2017
8 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Phòng Quản lý Chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính Hà Nội 06/06/2017
9 Chuyên viên Thuế và Quản lý TSCĐ/CCDC - Phòng Quản lý chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính Hà Nội 06/06/2017
10 CV/ CV chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...
01/06/2017
11 CV/ CV Chính Thu hồi nợ Hồ Chí Minh 01/06/2017
12 Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp Hồ Chí Minh 01/06/2017
13 CV/ CV Chính Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV miền Nam Hồ Chí Minh 01/06/2017
14 Giao dịch viên - KV miền Nam Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
01/06/2017
15 Chuyên viên chính Xử lý nợ Hồ Chí Minh 01/06/2017
16 CV/ CV Chính Quản lý Khách hàng chiến lược (doanh nghiệp lớn) - KV miền Nam Hồ Chí Minh 01/06/2017
17 Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực – Khối Kiểm soát - KV miền Nam Hồ Chí Minh 01/06/2017
18 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV miền Nam Hồ Chí Minh 01/06/2017
19 Chuyên viên chính Giám sát và thúc đấy kinh doanh KHCN - Khối KHCN - KV miền Nam Hồ Chí Minh 01/06/2017
20 Trưởng nhóm Giao dịch viên - KV miền Nam Hồ Chí Minh 01/06/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.