Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên tài trợ thương mại - TP. HCM Hồ Chí Minh 07/08/2020
2 Giao dịch viên Khách hàng doanh nghiệp lớn Hồ Chí Minh 07/08/2020
3 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp lớn tại Địa bàn Hồ Chí Minh 06/08/2020
4 Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - TP. HCM Hồ Chí Minh 05/08/2020
5 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - TP. HCM Hồ Chí Minh 31/07/2020
6 Chuyên viên kinh doanh tiền tệ ngoại hối - Khối Nguồn vốn & Thị trường tài chính Hà Nội
Hồ Chí Minh
28/07/2020
7 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - TP. HCM Hồ Chí Minh 28/07/2020
8 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - TP. HCM Hồ Chí Minh 28/07/2020
9 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
10 Chuyên viên /Chuyên viên Chính Xử lý nợ địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 27/07/2020
11 Chuyên viên quỹ - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
12 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
13 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
14 Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
15 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Miền Nam Hồ Chí Minh 29/06/2020
16 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh 23/06/2020
17 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Tuyển dụng Hồ Chí Minh 08/06/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.