Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) Hải Phòng 22/02/2020
2 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải An ( Hải Phòng) Hải Phòng 22/02/2020
3 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Hải An ( Hải Phòng) Hải Phòng 22/02/2020
4 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 03/12/2019
5 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 03/12/2019
6 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 12/07/2019
7 Giám đốc khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) Hải Phòng 06/12/2019
8 Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 03/12/2019
9 Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Hải Phòng 03/12/2019
10 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 03/12/2019
11 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Phòng Hải Phòng 03/12/2019
12 Chuyên viên/ Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
...
04/12/2017
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.