Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hải Dương Hải Dương 28/09/2017
2 Phó Giám đốc kinh doanh (mảng Khách hàng Doanh nghiệp) - KV Hải Dương Hải Dương 27/09/2017
3 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - KV Hải Dương Hải Dương 06/09/2017
4 Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - KV Hải Dương Hải Dương 28/09/2017
5 Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Hải Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng Bắc Ninh
Hải Dương
Đà Nẵng
12/10/2017
6 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng cá nhân - Hải Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng Vĩnh Phúc
Hải Dương
Đà Nẵng
12/10/2017
7 CV/CVC/CVCC quản lý khách hàng cá nhân Vĩnh Phúc
Hải Dương
07/10/2017
8 Chuyên viên/CV chính/ CV cao cấp Quản lý KH cá nhân - Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng Hải Phòng
Bắc Ninh
Hải Dương
02/10/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.