Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội 25/02/2020
2 Trưởng nhóm Kinh doanh thế chấp (Nhà/Xe) Hà Nội 25/02/2020
3 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/02/2020
4 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội 24/02/2020
5 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Tài trợ Thương Mại Hà Nội 24/02/2020
6 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/02/2020
7 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/02/2020
8 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/02/2020
9 CV/CVC/CVCC Khách hàng hoạt động - Sở Giao dịch Hà Nội 21/02/2020
10 Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp - Sở Giao dịch Hà Nội 21/02/2020
11 CVC/CVCC Quản lý chiến dịch và kênh bán Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 21/02/2020
12 Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 21/02/2020
13 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Hà Nội 20/02/2020
14 Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 19/02/2020
15 Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT Hà Nội 19/02/2020
16 Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 18/02/2020
17 Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp - Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 18/02/2020
18 Giám đốc Kiểm soát MIS Hà Nội 17/02/2020
19 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội 17/02/2020
20 CV/CVC/CVCC Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội 17/02/2020
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.