Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 13/06/2017
2 Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 13/06/2017
3 Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội Hà Nội 13/06/2017
4 Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm thẻ - Khối Chính sách sản phẩm Hà Nội 08/06/2017
5 Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng cá nhân - Khối Chính sách sản phẩm Hà Nội 08/06/2017
6 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Phòng Quy trình & Chế độ Kế toán - Khối Tài chính Hà Nội 08/06/2017
7 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Phòng Quản lý Chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính Hà Nội 06/06/2017
8 Chuyên viên Thuế và Quản lý TSCĐ/CCDC - Phòng Quản lý chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính Hà Nội 06/06/2017
9 CV/ CV Chính Dịch vụ Nhân sự chuyên trách (Tuyển dụng) Hà Nội
Hồ Chí Minh
01/06/2017
10 Trưởng Bộ phận Bảo hiểm liên kết - Phòng Chính sách&Kế hoạch kinh doanh - Khối KHCN Hà Nội 26/05/2017
11 Giao dịch viên cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc Hà Nội 24/05/2017
12 Chuyên viên thanh toán quốc tế Hà Nội 24/05/2017
13 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 18/05/2017
14 CV Quản lý ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
15 Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
16 Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
17 Chuyên viên Công nghệ thẻ - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
18 Chuyên viên Kiểm thử - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
19 CV Phát triển corebanking Hà Nội 08/05/2017
20 Chuyên viên/Chuyên viên chính Marketing Hoạt động - Phòng Marketing Hoạt động - Khối Chính sách Sản phẩm Hà Nội 19/06/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.