Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội 10/08/2020
2 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Thanh toán và Đối soát thẻ Hà Nội 07/08/2020
3 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Hà Nội 07/08/2020
4 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Sở Giao dịch Hà Nội 06/08/2020
5 Khối KHCN - Chuyên viên chính Quản lý chủ thẻ sau bán Hà Nội 04/08/2020
6 Khối KHCN - Chuyên viên Chính Kế hoạch kinh doanh khách hàng ưu tiên Hà Nội 31/07/2020
7 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử Công nghệ (Tester) Hà Nội 30/07/2020
8 Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở Hà Nội 30/07/2020
9 Chuyên viên kinh doanh tiền tệ ngoại hối - Khối Nguồn vốn & Thị trường tài chính Hà Nội
Hồ Chí Minh
28/07/2020
10 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội 27/07/2020
11 Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội 27/07/2020
12 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hệ thống phân tích Hà Nội 27/07/2020
13 Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án Hà Nội 27/07/2020
14 Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng Hà Nội 24/07/2020
15 Chuyên viên Phân tích Chiến lược thu hồi nợ Hà Nội 17/07/2020
16 Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản lý nhân tài Hà Nội 15/07/2020
17 Chuyên gia Báo cáo Tài chính Hà Nội 14/07/2020
18 Chuyên viên Kinh doanh Lãi suất - Khối Nguồn vốn Hà Nội 08/07/2020
19 Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN Hà Nội 03/07/2020
20 Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 02/07/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.