Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 25/09/2020
2 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Quảng Nam Quảng Nam 25/09/2020
3 Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Quảng Nam Quảng Nam 25/09/2020
4 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Nha Trang Khánh Hòa 24/09/2020
5 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đà Nẵng Đà Nẵng 24/09/2020
6 Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại - Công ty tài chính PTF Hà Nội 21/09/2020
7 Giao dịch viên - KV Đà Nẵng Đà Nẵng 15/09/2020
8 Chuyên viên Dịch vụ Thanh toán - Công ty Tài chính PTF Hà Nội 10/09/2020
9 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang Khánh Hòa 07/09/2020
10 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Huế Thừa Thiên Huế 04/09/2020
11 Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại - Công ty tài chính PTF Hà Nội 31/08/2020
12 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đắk Lắk Đắk Lắk 20/08/2020
13 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp Hà Nội 31/07/2020
14 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nam Hà Nam 24/07/2020
15 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Hà Nam Hà Nam 24/07/2020
16 Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Hà Nam Hà Nam 24/07/2020
17 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV Đà Nẵng Đà Nẵng 23/07/2020
18 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội Hà Nội 01/06/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.