Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CV/CVC/CVCC Dịch vụ Ngoại hối Hà Nội 09/04/2019
2 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI Hà Nội 09/04/2019
3 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN Hà Nội 09/04/2019
4 Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hồ Chí Minh
Thái Nguyên
Đà Nẵng
21/03/2019
5 Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 29/01/2019
6 Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 28/01/2019
7 Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội 17/01/2019
8 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội 09/01/2019
9 Chuyên viên cao cấp ALM - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 08/12/2018
10 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/03/2019
11 Chuyên viên Quản lý Kế hoạch đầu tư Hà Nội 05/07/2018
12 Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng Hà Nội 03/03/2018
13 Giám đốc Quản lý Kế hoạch Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 05/01/2018
14 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
...
04/01/2018
15 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
16 Chuyên viên/ Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
...
04/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.