Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng phòng giao dịch - Khu vực Hải Dương Hải Dương 24/08/2019
2 Chuyên viên cao cấp / Chuyên viên chính / Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
20/08/2019
3 Chuyên viên cao cấp / Chuyên viên chính / Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
20/08/2019
4 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn tại địa bàn - KV Hà Nội Hà Nội
Hồ Chí Minh
14/08/2019
5 Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hồ Chí Minh 07/08/2019
6 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh ngoại hối và tiền tệ Hà Nội 29/07/2019
7 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (SRM) Hà Nội 26/07/2019
8 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI - KV Hà Nội Hà Nội 26/07/2019
9 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội
Hồ Chí Minh
26/07/2019
10 CV/CVC/CVCC Chính sách Khách hàng và Giải pháp - Khối KHDN Lớn Hà Nội 24/07/2019
11 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 24/07/2019
12 Giám đốc Kiểm soát MIS Hà Nội 24/07/2019
13 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
23/07/2019
14 Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội 22/07/2019
15 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Quản trị hiệu quả Hà Nội 16/07/2019
16 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội 16/07/2019
17 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 15/07/2019
18 Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 10/07/2019
19 Chuyên viên Kinh doanh Lãi suất - Khối Nguồn vốn Hà Nội 09/07/2019
20 Giao dịch viên Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối KHDN Lớn Hà Nội 09/07/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.