Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng nhóm Kinh doanh thế chấp (Nhà/Xe) Hà Nội 25/02/2020
2 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/02/2020
3 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/02/2020
4 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải An ( Hải Phòng) Hải Phòng 22/02/2020
5 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Hải An ( Hải Phòng) Hải Phòng 22/02/2020
6 Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 21/02/2020
7 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Thái Bình, Hà Nam Thái Bình
Hà Nam
19/02/2020
8 Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 18/02/2020
9 Giám đốc Kiểm soát MIS Hà Nội 17/02/2020
10 CV/CVC/CVCC Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội 17/02/2020
11 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội 10/02/2020
12 Giám đốc Khách hàng ưu tiên - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Thái Bình
Hà Nam
Quảng Nam
07/02/2020
13 Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Thái Bình
Hà Nam
Quảng Nam
07/02/2020
14 Giám Đốc Chi Nhánh - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Thái Bình
Hà Nam
Quảng Nam
07/02/2020
15 CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội 05/02/2020
16 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Hiệu quả hoạt động - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 04/02/2020
17 Chuyên viên Thẩm định giá Phụ trách Hub địa bàn - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hồ Chí Minh
Hải Dương
Bình Dương
03/02/2020
18 Giám Đốc Phát triển kênh đối tác và Quản lý bán chéo đối tác chiến lược Hà Nội 03/02/2020
19 CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội 03/02/2020
20 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 17/01/2020
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.