Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên/Chuyên viên chính Pháp chế Chính sách Hà Nội 14/07/2018
2 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định vị giá trị và quản lý trải nghiệm Khách hàng – Trung tâm Khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh 26/06/2018
3 Chyên viên Thẩm định giá - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
26/06/2018
4 Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/05/2018
5 Giám đốc Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
6 Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát sau vay KHCN Hà Nội 08/12/2017
7 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
8 Chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên Quản lý ĐTXDML Hà Nội 08/12/2017
9 Chuyên viên Giám sát giao dịch 24/7 Hà Nội 08/12/2017
10 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính / Chuyên viên Tra soát Quốc tế Hà Nội 08/12/2017
11 Chuyên viên chính Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
12 Giám đốc Phân tích & Quản trị Hiệu quả Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/12/2017
13 Giám đốc Phát triển Năng lực đội ngũ Bán Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 04/12/2017
14 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Xây dựng và kiểm soát quy trình Hà Nội 01/12/2017
15 Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn- CA Đà Nẵng 18/11/2017
16 Giám đốc Quản trị Tuân thủ Hà Nội 28/10/2017
17 Giám đốc Thanh toán và Đối soát Hà Nội 27/10/2017
18 Chuyên viên chính phân tích tín dụng KHDN Nhà nước và ĐCTC phi ngân hàng Đà Nẵng 27/10/2017
19 Giám đốc Phân tích và nhân diện Khách hàng Lớn (GĐNV cấp 2) Hà Nội 27/10/2017
20 Chuyên viên chính Quan hệ Đối tác Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 20/10/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.