Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Đối soát Quỹ ATM) Hà Nội 19/06/2019
2 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Vận hành Hệ thống Hà Nội 19/06/2019
3 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử Công nghệ Hà Nội 19/06/2019
4 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại Hà Nội 12/06/2019
5 Chuyên viên khách hàng cá nhân - Thanh Hóa Thanh Hóa 10/06/2019
6 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
11/06/2019
7 Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe) Hà Nội 11/06/2019
8 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 07/06/2019
9 CV/CVC/CVCC Khách hàng cao cấp - KV Hà Nội Hà Nội 06/06/2019
10 Chuyên viên hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - KV Hà Nội Hà Nội 06/06/2019
11 Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 06/06/2019
12 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Mô Hình rủi ro tín dụng Hà Nội 05/06/2019
13 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Công nghệ thẻ Hà Nội 05/06/2019
14 Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 03/06/2019
15 CV/CVC/CVCC Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm KHUT Hà Nội 03/06/2019
16 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 03/06/2019
17 Trưởng dự án - Phát triển Giải pháp Công nghệ - Khối Công Nghệ Hà Nội 01/06/2019
18 CV/CVC/CVCC Phát triển chương trình KHCN Hà Nội 31/05/2019
19 Chuyên viên Quản lý Bảng cân đối Hà Nội 31/05/2019
20 Chuyên viên Quản trị Tuân thủ Hà Nội 29/05/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.