Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội 10/08/2020
2 Chuyên viên Vận hành Tỉnh - Hà Nam Hà Nam 04/08/2020
3 Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở Hà Nội 30/07/2020
4 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - TP. HCM Hồ Chí Minh 27/07/2020
5 Chuyên viên /Chuyên viên Chính Xử lý nợ địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 27/07/2020
6 Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản lý nhân tài Hà Nội 15/07/2020
7 Chuyên viên Vận hành tỉnh Hải Phòng
Thanh Hóa
Đắk Lắk
Bắc Ninh
Thái Nguyên
14/07/2020
8 Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN Hà Nội 03/07/2020
9 Chuyên viên Xử lý nợ địa bàn Hải Phòng
Thanh Hóa
Đắk Lắk
Đồng Nai
Tiền Giang
...
02/07/2020
10 Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 02/07/2020
11 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát tài sản bảo đảm Hà Nội 02/07/2020
12 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Miền Nam Hồ Chí Minh 29/06/2020
13 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh 23/06/2020
14 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Miền Trung Đà Nẵng 23/06/2020
15 Chuyên viên Tố tụng địa bàn Miền Bắc Hải Phòng
Thái Nguyên
18/06/2020
16 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Tuân thủ Hà Nội 08/06/2020
17 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội 25/05/2020
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.