Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Vận hành tỉnh Quảng Ngãi 22/08/2019
2 Chuyên viên cao cấp / Chuyên viên chính / Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
20/08/2019
3 Chuyên viên cao cấp / Chuyên viên chính / Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
20/08/2019
4 Chuyên viên Tra soát Quốc tế Hà Nội 17/08/2019
5 Chuyên viên Tố tụng địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 06/08/2019
6 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro Hà Nội 01/08/2019
7 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 24/07/2019
8 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
23/07/2019
9 Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm Hà Nội 22/07/2019
10 Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự - Khối Quản trị & Phát triển NNL Hà Nội 17/07/2019
11 Chuyên viên Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản Hà Nội 16/07/2019
12 Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 10/07/2019
13 Chuyên viên Quản trị Tuân thủ Hà Nội 29/05/2019
14 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Pháp chế Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 03/05/2019
15 Giám đốc Pháp chế KHCN Hà Nội 02/05/2019
16 Giám đốc Quản trị Tuân thủ Hà Nội 02/05/2019
17 Chuyên viên Thu giữ Tài sản Hà Nội
Đà Nẵng
03/04/2019
18 Chuyên viên /Chuyên viên Chính /Chuyên viên Cao cấp Xử lý nợ địa bàn Hà Nội 05/03/2019
19 Chuyên viên Tố tụng địa bàn Hà Nội Hà Nội 01/03/2019
20 Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Dak Lak
Đà Nẵng
25/01/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.