Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng nhóm Kinh doanh thế chấp (Nhà/Xe) Hà Nội 25/02/2020
2 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - Thái Bình, Hà Nam, Thái Nguyên Thái Bình
Thái Nguyên
Hà Nam
19/02/2020
3 Giao dịch viên - Thái Bình, Hà Nam Thái Bình
Hà Nam
19/02/2020
4 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Thái Bình, Hà Nam Thái Bình
Hà Nam
19/02/2020
5 Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 18/02/2020
6 CV/CVC/CVCC Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội 17/02/2020
7 Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 07/02/2020
8 Chuyên viên Chính Kiểm soát tuân thủ Hệ thống Hà Nội 03/02/2020
9 Trưởng Nhóm Giao dịch viên Quảng Ngãi 06/01/2020
10 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội 03/01/2020
11 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội 03/01/2020
12 Giám đốc Điều tra sai phạm và sự cố Hà Nội 03/01/2020
13 Chuyên gia Báo cáo Tài chính Hà Nội 08/11/2019
14 Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 06/02/2020
15 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 11/12/2019
16 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 11/12/2019
17 Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực Hà Nội 06/12/2019
18 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
19 Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 01/09/2017
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.