Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Kế toán tổng hợp Hà Nội 20/11/2018
2 Chuyên viên kế toán - ̣S-Value Hà Nội 09/11/2018
3 Giao dịch viên - CN Phù Mỹ Bình Định 07/11/2018
4 Giao dịch viên- CN Đại Từ Thái Nguyên 07/11/2018
5 Giao dịch viên- CN Thành Sen Hà Tĩnh 07/11/2018
6 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực Hà Nội Hà Nội 03/10/2018
7 Giao dịch viên - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 10/08/2018
8 Chuyên viên/Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ Hà Nội 14/06/2018
9 CV/CVC/CVCC Giám sát và kiểm soát rủi ro vận hành Hà Nội
Hồ Chí Minh
06/04/2018
10 Giao dịch viên - CN An Giang An Giang 01/12/2018
11 Chuyên viên quỹ - CN Phù Mỹ Bình Định 07/11/2018
12 Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng Hà Nội 03/03/2018
13 Chuyên viên Xử lý Nghiệp vụ Kinh doanh ngoại tệ và Vàng Hà Nội 03/03/2018
14 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội 09/02/2018
15 Giao dịch viên - KV miền Nam Hồ Chí Minh
Đồng Nai
An Giang
Cà Mau
Bình Dương
15/01/2018
16 Giám đốc Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
17 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
18 Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 01/09/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.