Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
2 Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
3 Chuyên viên Phân tích an ninh thông tin - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
4 Chuyên viên Hỗ trợ ATM&POS - Khối CNTT Hà Nội
Hồ Chí Minh
09/05/2017
5 Chuyên viên Kiểm thử - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
6 CV Phát triển corebanking Hà Nội 08/05/2017
7 Chuyên viên vận hành ATM&POS Hồ Chí Minh
Bình Dương
01/06/2017
8 Chuyên viên Công nghệ thẻ - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
9 CV Quản lý ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
10 Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối CNTT Hà Nội 09/05/2017
11 CV Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối CNTT Hà Nội 25/05/2017
12 CV Phát triển .Net _ Khối CNTT Hà Nội 17/05/2017
13 CV Vận hành dịch vụ - Khối CNTT Hà Nội 17/05/2017
14 CV Phát triển Java - Khối CNTT Hà Nội 17/05/2017
15 CV Phát triển ETL & BI - Khối CNTT Hà Nội 17/05/2017
16 Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối CNTT Hà Nội 17/01/2017
17 Chuyên viên Phân tích An ninh thông tin - Khối CNTT Hà Nội 17/01/2017
18 Chuyên viên phát triển Mobile - Khối CNTT Hà Nội 17/01/2017
19 Chuyên viên Quản trị CNTT - Khối CNTT Hà Nội 17/12/2016
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.