Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội 22/09/2018
2 Chuyên viên Vận hành ATM&POS Hải Phòng 22/09/2018
3 Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT Hà Nội 05/09/2018
4 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Công nghệ Hà Nội 11/08/2018
5 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng Hà Nội 06/08/2018
6 Giám đốc đánh giá & kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 05/07/2018
7 Chuyên viên Quản trị ANTT Hà Nội 05/07/2018
8 Chuyên viên Quản lý vận hành kỹ thuật ATM/POS và các thiết bị chấp nhận TTT Hà Nội 14/09/2018
9 CV/CVC/CVCC Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội 08/09/2018
10 Chuyên viên Công Nghệ Thẻ Hà Nội 20/07/2018
11 Chuyên viên IT Admin Hà Nội 20/07/2018
12 Chuyên viên Khai thác cơ sở dữ liêu Hà Nội 07/07/2018
13 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 08/06/2018
14 Chuyên viên Cao cấp Khai thác CSDL Hà Nội 08/06/2018
15 Chuyên viên Vận hành ATM Hà Nội 05/06/2018
16 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cap cấp Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 02/06/2018
17 Chuyên viên Quản lý rủi ro công nghệ và tuân thủ An ninh thông tin Hà Nội 01/02/2018
18 Chuyên viên Hỗ trợ hạ tầng Hà Nội 04/12/2017
19 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 04/12/2017
20 Nhân viên/Chuyên viên vận hành ATM Hồ Chí Minh 24/11/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.