Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động của Phòng khách hàng cá nhân (KHCN).

 • Chịu trách nhiệm về doanh số (tín dụng, huy động, dịch vụ và phát triển hợp đồng trả lương qua tài khoản) và công tác phát triển danh mục khách hàng cá nhân của chi nhánh.

 • Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng KHCN. Chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của Phòng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ngân hàng.

 • Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương

 • Tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí quản lý tương đương, Trưởng phòng Giao dịch hoặc 3 năm làm việc ở vị trí Chuyên viên Tín dụng/Quản lý quan hệ khách hàng cá nhân.

 • Kỹ năng quản lý bán hàng; Tổ chức kinh doanh; Kỹ năng đánh giá và phân tích tín dụng; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và động viên nhân sự.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn ( có kèm ảnh ).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (không cần công chứng).

Phương thức nộp hồ sơ:

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: anh.ntn9@seabank.com.vn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web: www.seabank.com.vn (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email)

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: Hanoi_TPKHCN_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.