Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phỏng Hỗ trợ tín dụng – Chi nhánh Cần Thơ

 • Can Tho
 • Department Manager
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Giám sát, quản lý và thực hiện công tác hỗ trợ tín dụng toàn Chi nhánh;
 • Giám sát, quản lý và thực hiện công tác hạch toán tín dụng toàn Chi nhánh;
 • Thực hiện kiểm tra tuân thủ điều kiện tín dụng trước giải ngân trong món/hạn mức tín dụng đã được phê duyệt;
 • Nhận biết, kiểm soát, báo cáo các rủi ro phát sinh trước, trong và sau khi cho vay; đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa các rủi ro với Ban Giám đốc Chi nhánh và/hoặc Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Phát triển và đào tạo nhân lực nội bộ Phòng

 

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Yêu cầu trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương;
 • Kinh nghiệm công tác: tối thiếu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tươngđương hoặc tối thiểu 2 năm tại vị trí Kiểm soát viên/Trưởng nhóm Hỗ trợ tín dụng
 • Các kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Kỹ năng tổ chức và phân tích; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Am hiểu quy định của pháp luật liên quan về cho vay, đảm bảo tiền vay và các quy định pháp luật khác
 • Các yêu cầu khác: Ưu tiên giao tiếp tốt Tiếng Anh
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.