Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng bộ phận Thẩm định văn bản - Phòng Pháp chế chính sách - Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Competitive
 • Law / Legal Services
 • 06/07/2017

Job Description

 1. Hỗ trợ các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở:
  • Soạn thảo, thẩm định các văn bản định chế, sản phẩm, quy định, chính sách, mẫu biểu và các văn bản nội bộ khác;
  • Hỗ trợ các đơn vị về kỹ thuật soạn thảo, quản lý hệ thống văn bản;
  • Hướng dẫn, giải thích các quy định nội bộ của SeABank;
 2. Tư vấn xây dựng các sản phẩm, chiến lược kinh doanh;
 3. Đề xuất với đơn vị đầu mối về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Văn bản định chế nhằm đảm bảo tính tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật;
 4. Thẩm định dự thảo các mẫu biểu, hợp đồng, cam kết, thỏa thuận, văn bản ủy quyền do các Khối, Phòng, Ban tại Hội sở của SeABank soạn thảo trên cơ sở phù hợp với pháp luật, chặt chẽ và có lợi về mặt pháp lý, phòng tránh các rủi ro cho SeABank trong hoạt động kinh doanh;
 5. Thông báo/ cảnh báo cho hệ thống về những nội dung mới của hệ thống văn bản pháp luật và các tác động/ ảnh hưởng tới hệ thống văn bản nội bộ, chủ trương/ chính sách của SeABank;
 6. Nghiên cứu, cập nhật, rà soát và hệ thống hóa các Văn bản định chế của SeABank; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Văn bản định chế/ chính sách của SeABank nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định pháp luật.

Job Requirement

 1. Yêu cầu về học vấn, trình độ chuyên môn:

1.1   Tốt nghiệp đại học; sau đại học chuyên ngành Luật.

1.2   Ngoại ngữ/ tin học: Phù hợp với yêu cầu công việc.

1.3   Ưu tiên: có Chứng chỉ hành nghề Luật sư/ Thẻ Luật sư

 1. Kiến thức/kinh nghiệm:
 1. Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm tại vị trí Chuyên viên hoặc 02 năm tại vị trí Chuyên viên Chính Pháp chế hoặc đã làm ở vị trí tương đương (của các Tổ chức tín dụng khác) hoặc tối thiểu 04 năm trong lĩnh vực pháp luật.
 2. Am hiểu trong các lĩnh vực có liên quan tới chính sách, pháp luật.
 1. Năng lực cốt lõi

a.  Khả năng phân tích, tổng hợp;

b.  Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch;

c.  Kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết, đào tạo.

d.  Có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, chịu áp lực cao.

Hồ sơ xin gửi về email huong.nd@seabank.com.vn 

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.