Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên hành chánh nhân sự - KV miền Nam

 • Ho Chi Minh, Tien Giang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Banking
 • 30/06/2017

Job Description

 • Đảm nhiệm công tác hậu cần tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc;

 • Phối hợp với Khối QT&PTNNL Hội sở thực hiện các nghiệp vụ nhân sự tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc;

 • Phụ trách hỗ trợ CNTT ở các chi nhánh không có Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật;

 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng QT và HTHĐ và Ban giám đốc Chi nhánh;

 • Báo cáo trực tiếp lên Trưởng phòng Quản trị và Hỗ trợ Hoạt động.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán, CNTT.

 • Ngoại ngữ: ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp.

 • Tin học văn phòng.

 • Năng động, sáng tạo và tinh thần đồng đội;

 • Kỹ năng tổ chức, phát triển quan hệ công tác;

 • Ưu tiên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tương đương.

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn (có kèm ảnh) 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (không cần công chứng);

Phương thức nộp hồ sơ:

  Gửi Đơn dự tuyển về mail: nhut.pm@seabank.com.vn

  Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: Hanoi_CVQLQHKHCN_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.