Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiến trúc sư giải pháp

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 30/11/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Xây dựng kiến trúc cho các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu.
 2. Phối hợp với các bộ phận của công nghệ để tư vấn giải pháp cho các đơn vị nghiệp vụ
 3. Tham gia xây dựng/thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của SeABank như đảm bảo tích hợp với các hệ thống hiện hành, ổn định, tính mở theo các công nghệ tiên tiến khác nhau, giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo cho việc sử dụng hiện tại và mở rộng tương lai…vv.
 4. Tham gia các dự án đầu tư của ngân hàng với vai trò đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ; tham gia lên phương án triển khai phù hợp.
 5. Giám sát các thay đổi liên quan đến kiến trúc giải pháp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, quy chuẩn và nhất quán của hệ thống công nghệ.  Đảm bảo cập nhật đầy đủ, nhất quán, chính xác thông tin về kiến trúc các hệ thống ứng dụng và dữ liệu.
 6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.

Job Requirement

 • Có năng lực thiết kế và xây dựng các giải pháp có khối lượng giao dịch lớn.
 • Có kinh nghiệm, chuyên môn, hiểu biết sâu sắc về phân tích, thiết kế, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật.
 • Có khả năng đề xuất kiến trúc giải pháp cho các tổ chức tài chính hoặc làm CNTT có liên quan đến các giải pháp tài chính ngân hàng mức độ lớn.
 • Hiểu các tiêu chuẩn chung của quốc tế trong xây dựng và thiết kế kiến trúc công nghệ.
 • Có khả năng, kinh nghiệm trình bày, thuyết phục, xây dựng tài liệu (gồm cả tiếng Anh) tổ chức và quản lý thời gian.
 • Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực có liên quan.

  Kinh nghiệm công tác: Có trên 2 năm kinh nghiệm làm kiến trúc sư giải pháp cho các tổ chức tài chính lớn hoặc trên 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về phát triển ứng dụng / thiết kế và vận hành.

  Yêu cầu khác:

 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.