Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc quản trị ANTT

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Banking
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng SeABank.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Quản lý, tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch công việc công tác quản trị ANTT, Quản lý việc thu hồi, lưu trữ và cấp phát sử dụng mật khẩu đặc quyền nhằm đảm bảo mật khẩu đặc quyền được kiểm soát và sử dụng đúng mục đích.
 • Quản lý, tổ chức triển khai, đầu mối xây dựng, giám sát thực thi các chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, check list an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của SeABank, phù hợp với  các quy định của nhà nước, tổ chức quốc tế..
 • Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các giải pháp công nghệ, rủi ro an ninh thông tin đánh giá, phân tích và đề xuất các giải pháp an ninh thông tin phù hợp áp dụng cho SeABank.
 • Tham gia các dự án ngân hàng, chịu trách nhiệm đánh giá cũng như đảm bảo an ninh thông tin cho các dự án này.
 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan lên kế hoạch và thực hiện triển khai, khai thác các giải pháp An ninh thông tin.
 • Xây dựng ma trân phân quyền, thẩm định và đánh giá các yêu cầu quyền ngoại lệ trên các hệ thống công nghệ của SeABank... nhằm đảm bảo hạn chế các rủi ro cho SeABank khi sử dụng quyền ngoại lệ.
 • Thẩm định và đánh giá các thay đổi rule trên các hệ thống ANTT nhằm đảm bảo  kiểm soát và hạn chế rủi ro.
 • Quản lý và cấp phát sử dụng các thành phần quan trọng của hệ thống xác thực: key mã hóa...
 • Tổng hợp báo cáo định kỳ về: Phê duyệt quyền ngoại lệ, thẩm định rule.
 • Bảo mật và chống thất thoát dữ liệu
 • Quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực mảng Quản trị ANTT
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ ANTT & QL RRCN.

Job Requirement

Chuyên môn và năng lực

 • Có phẩm chất và năng lực quản lý, khả năng định hướng, quản lý công việc, thời gian một cách hiệu quả.
 • Khả năng tổ chức triển khai, quản lý nguồn lực, kỹ năng giao tiếp, đàm phán với các bộ phận phòng bàn trong nội bộ và bên ngoài
 • Am hiểu về các công nghệ An ninh thông tin: FW/IPS/VPN/Endpoint Security/SWG/SMG …, các kỹ thuật ANTT ứng dụng, hệ điều hành, CSDL, Endpoint;
 • Quản trị phân quyền, Ma trận phân quyền, bảo mật & chống thất thoát dữ liệu , làm việc trên các hệ thống ANTT, CNTT: Firewall, DLP, PASM, AD, Endpoint Security, Database Security, SWG, SMG…
 • Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý sự thay đổi các cấu hình, chính sách, rule  về ANTT (FW, IPS, Proxy, WAF…);
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp an ninh thông tin
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực an ninh thông tin: FW, IPS, VPN, Endpoint Security, App &DB security, Proxy…
 • Có kiến thức nền tảng tốt về lập trình, HĐH, Networking, TCP/IP; các thiết bị network; các hệ điều hành Linux, Unix, Windows; IIS, Apache, Websphere, các hệ cơ sở dữ liệu MySQL, MSSQL, Oracle..; các ứng dụng và giao thức phổ biến
 • Đánh giá rủi ro
 • Khả năng viết tài liệu: sử dụng lưu đồ, diễn giải để miêu tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng một cách tường minh, dễ hiểu

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành ATTT, CNTT, ĐTVT, Toán Tin, Học viện mật mã
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ uy tín về ANTT, CNTT (CEH, MCSA, CCNA, CCNP…)

*** Gửi đơn ứng tuyển theo mẫu SeABank qua trực tuyến hoặc email hue.pt3@seabank.com.vn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.