Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Phân tích & Quản trị Hiệu quả Khách hàng Cá nhân

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Quality Control (QA/QC), Executive management
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Công việc thường xuyên

 • Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm phân tích và quản trị hiệu quả kinh doanh KHCN theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Thiết lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo định hướng phát triển của Khối KHCN.
 • Thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống quản trị thông tin dữ liệu chuyên biệt phục vụ các báo cáo phân tích kinh doanh mảng KHCN.
 • Tiếp nhận, phân tích và chủ động tư vấn các yêu cầu dữ liệu quản trị từ các bộ phân chức năng nội bộ Khối KHCN.
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Khối KHCN thông qua các phân tích chuyên sâu đa chiều cùng đề xuất giải pháp xuyên suốt quá trình kinh doanh của Khối.
 • Xây dựng và quản lý các mô hình tài chính, mô hình giá đảm bảo biên lợi nhuận theo sản phâm, khách hàng.
 • Đầu mối phối hợp các bộ phận chức năng trong nội bộ Khối xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm của Khối KHCN.
 • Phối hợp xây dựng và quản lý chi phí hoạt động, chi phí rủi ro của Khối KHCN.
 • Đảm bảo tất cả các hoạt động của Trung tâm phù hợp với SLAs, chính sách, quy định nội bộ Ngân hàng/ Khối.
 • Quản lý nguồn lực: xây dựng kế hoạch định biên nhân sự, tuyển dụng, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ trong Trung tâm, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

2. Quản lý và phát triển đội ngũ

 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV mình quản lý….) đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 • Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, tích cực, phối hợp trong nội bộ Trung tâm Phân tích và quản trị hiệu quả kinh doanh, khối KHCN và các bộ phận khác ngoài khối có liên quan.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Khối KHCN/ Tổng giám đốc/ Hội đồng quản trị/ Người được phân công ủy quyền theo quy định của Ngân hàng.

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp: Đại học/ Thạc sĩ. 
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế,… (ưu tiên chuyên ngành phân tích tài chính và có kiến thức sâu trong lĩnh vực tài chính).
 • Kinh nghiệm:  Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực liên quan.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS 5.0, TOEIC 550 hoặc chứng chỉ tương đương) hoặc tốt nghiệp đại học ngước ngoài.
 • Yêu cầu khác: sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.