Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Kiểm soát giao dịch Thanh toán quốc tế

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.      Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong Nhóm.

2.     Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Nhóm theo định hướng hoạt động của phòng Thanh toán quốc tế.

3.     Tham gia xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng và các dịch vụ mới của Chuyển tiền quốc tế phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển của Ngân hàng.

4.     Đảm bảo các hoạt động của Nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ.

5.     Đảm bảo Nhóm thực hiện và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền của Ngân hàng.

6.     Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện giao dịch của các nghiệp vụ về chuyển tiền quốc tế.

7.     Kiểm tra, phê duyệt các giao dịch của toàn hệ thống liên quan đến nghiệp vụ của phòng Thanh toán quốc tế theo hạn mức được ủy quyền.

8.     Theo dõi và kiểm soát giao dịch phát sinh trên tài khoản trung gian nội bộ do phòng Thanh toán quốc tế  được giao quản lý.

9.     Kiểm tra giám sát việc đối chiếu giao dịch, sử dụng nguồn hàng ngày trên các tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài đáp ứng nhu cầu thanh toán quốc tế của toàn hệ thống

10.     Đôn đốc và kiểm soát việc xử lý các giao dịch tra soát với Ngân hàng nước ngoài/chi nhánh liên quan đến nghiệp vụ thuộc phòng Thanh toán quốc tế.

11.     Trực tiếp biên soạn tài liệu và giảng dạy các khóa đào tạo nội bộ và  tham gia đào tạo cho các đơn vị của toàn hệ thống về nghiệp vụ phòng Thanh toán quốc tế.

12.     Tham gia soạn thảo, xây dựng và đề xuất/thực hiện sửa đổi/bổ sung các quy trình/hướng dẫn nghiệp vụ Chuyển tiền quốc tế.

13.     Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện các nghiệp vụ về Chuyển tiền quốc tế.

14.     Thay mặt Giám đốc thanh toán quốc tế điều hành các hoạt động của phòng khi Giám đốc thanh toán quốc tế vắng mặt theo phân quyền cụ thể.

15.     Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc thanh toán quốc tế/Giám đốc vận  hàng khách hàng doanh nghiệp.

Job Requirement

1.     Kiến thức chuyên môn

-     Am hiểu hệ thống Seabank (cần am hiểu quy trình phối hợp giữa các bộ phận để thực hiện được giao dịch và am hiểu hệ thống kiểm soát tuân thủ, hệ thống tác nghiệp liên quan tới nghiệp vụ thực hiện, nguyên tắc phối hợp hỗ trợ của IT)

-     Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị( cần nắm được cam kết chất lượng, hiểu được điểm ưu thế của các sản phẩm chuyển tiền quốc tế của Seabank )

-     Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị

-     Có kỹ năng áp dụng kiến thức chuyên môn vào công việc

-     Sử dụng thông thạo các phần mềm máy tính như: MS.Word, T24, Swift

-     Am hiểu rủi ro vận hành nói chung và rủi ro trong hoạt động thanh toán nói riêng

2.     Năng lực

-     Năng lực chung: Làm việc theo nhóm; Tinh thần trách nhiệm; Sáng tạo và liên tục cải tiến.

-     Năng lực chuyên môn/đặc thù: chú trọng đến chi tiết;Khả năng làm việc hướng tới kết quả

-     Năng lực quản lý: có khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng giải quyết vấn đề; Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

Trình độ học vấn: Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân  hàng, ngoại thương…

Ngoại  ngữ: toeic 550 hoặc chứng chỉ khác tương đương

Kinh nghiệm công tác:

-     Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn về chuyển tiền quốc tế

-     Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý (ít nhất từ cấp độ nhóm trở lên)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.