Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc báo cáo, phân tích vận hành

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.     Tiếp nhận yêu cầu về số liệu, báo cáo, phân tích từ nội bộ Khối Vận hành &Công nghệ.

2.     Phân tích sâu về dữ liệu, qua đó có những cảnh báo cần thiết cho các nhà quản lý khi có thay đổi trong môi trường kinh doanh hay hành vi khách hàng - những điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

3.     Dẫn dắt các dự án phân tích chuyên sâu như năng suất lao động, thời gian xử lý công việc, khối lượng xử lý, thời gian hệ thống không làm việc … nhằm tăng cường hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận, và tăng hiệu quả quy trình kinh doanh.

4.     Tham gia vào các dự án phát triển cơ sở dữ liệu, và nâng cao chất lượng dữ liệu khối vận hành & Công nghệ.

5.     Đào tạo và hướng dẫn nhân viên.

Job Requirement

Chuyên môn:

-     Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng, có kiến thức về vận hành trong Ngân hàng.

-     Có khả năng và yêu thích phân tích số liệu.

-     Có kiến thức cơ bản về hệ thống BI (bao gồm cả công cụ và công nghệ).

-     Kiến thức về thống kê, cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu là 1 lợi thế.

Kỹ năng:

-     Kỹ năng phân tích tốt - có thể truyền tải các vấn đề kinh doanh vào các phân tích có ý nghĩa

-     Thành thạo các ứng dụng của Microsoft (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) & SQL; Có hiểu biết về SAS/SPSS/R/Python là 1 lợi thế

-     Kỹ năng giao tiếp; làm việc nhóm; phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định; giải quyết xung đột

Trình độ học vấn: Đại học hoặc cao hơn liên quan đến tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế, toán kinh tế.

Kinh nghiệm công tác:

-     Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Và/hoặc Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phân tích kinh doanh, MIS

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.