Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Project Management, Finance / Investment, Accounting and Finance Division, Import / Export
 • 17/07/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Chức năng:
  1. Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động xây dựng bản chào dịch vụ, phương án kinh doanh và quy trình làm việc với đối tác TMCP/FDI và quy trình phối hợp nội bộ nhằm vận hành các chương trình hợp tác với đối tác và bán chéo cho các đối tác TMCP/FDI
  2. Xây dựng chính sách và chương trình kinh doanh cho lực lượng phục vụ;
 2. Nhiệm vụ:           
  1. Phát triển đối tác chiến lược
 1. Thực hiện nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng các đối tác chiến lược để đưa ra phương án hợp tác cụ thể và bán chéo cho đối tác TMCP/FDI
 2. Xây dựng quy trình phối hợp nội bộ để vận hành các chương trình hợp tác với đối tác TMCP/FDI
 3. Xây dựng kế hoạch bán hàng đối với từng đối tác chiến lược và phối hợp với bộ phận phát triển kinh doanh trong việc giao chỉ tiêu và triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc sau bán.
 4. Xây dựng các chính sách và chương trình kinh doanh phù hợp với đối tượng Khách hàng trong chương trình hợp tác và bán chéo cho đối tác TMCP/FDI
  1. Đề xuất các chính sách liên quan đến khách hàng và lực lượng phục vụ:
 1. Từ các phân tích về thị trường, và danh mục khách hàng, đánh giá và đưa ra các chính sách tối ưu hóa (bán thêm, bán chéo) và giữ chân các khách hàng (Chăm sóc, Loyalty…)SeABank;
 2. Đề xuất và thực hiện cải tiến các hệ thống nhằm đảm bảo quản lý và theo dõi được đặc điểm, hành vi, nhu cầu của Khách hàng và khai thác được khách hàng
 3. Xây dựng bộ chính sách tiêu chuẩn cho các phân khúc khách hàng cá nhân: Chính sách nhận diện và chăm sóc KH, Chính sách trải nghiệm khách hàng, Chương trình khách hàng thân thiết – gắn kết bền lâu;...
 4. Xây dựng chính sách cho lực lượng phục vụ: Tiêu chuẩn năng lực, lộ trình phát triển, chương trình đào tạo / nâng cao năng lực.
  1. Giám sát điều phối và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách chương trình:
 1. Giám sát việc thực thi các chính sách và chương trình kinh doanh đã ban hành cho đối tượng CBNV của đối tác chiến lược và lực lượng phục vụ;
 2. Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát và điều phối việc thực thi của chính sách và chương trình;
  1. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của Giám đốc/Trưởng nhóm Phát triển đối tác chiến lước/Giám đốc Phát triển kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược/ Giám đốc TT Phát triển kênh đối tác & giao dịch KHCN / Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 1. Trách nhiệm:      

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc/Trưởng nhóm Phát triển đối tác chiến lược/Giám đốc Phát triển kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược/ Giám đốc TT Phát triển kênh đối tác & giao dịch KHCN, Giám đốc Khối KHCN, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo chức danh đảm nhiệm.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển;

-        Kinh nghiệm:

 • Chuyên viên Phát triển đối tác chiến lược: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quan hệ đối tác chiến lược hoặc các vị trí tương đương;
 • Chuyên viên chính Phát triển đối tác chiến lược: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quan hệ đối tác chiến lược hoặc các vị trí tương đương;
 • Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác chiến lược: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quan hệ đối tác chiến lược hoặc các vị trí tương đương; hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính.

-         Kiến thức:

 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng theo mô hình chuỗi sinh thái;
 • Có kiến thức về thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;
 • Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN;
 • Có kiến thức về các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ phát triển đối tác
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.