Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CV/CVC/CVCC Dịch vụ Ngoại hối

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment, Accounting and Finance Division, Import / Export
 • 31/07/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Chức năng
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tìm kiếm, đánh giá và xây dựng quan hệ hợp tác với đối tác cung cấp dịch vụ ngoại hối
 • Xây dựng quy trình phối hợp nội bộ nhằm vận hành các kênh thanh toán/giao dịch ngoại hối đã ký kết hợp tác
 • Xây dựng chính sách và chương trình kinh doanh cho khách hàng cá nhân và các lực lượng phục vụ.
 1. Nhiệm vụ:
 • Phát triển giao dịch ngoại hối
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh về Giao dịch ngoại hối từ đó đưa ra bản chào dịch vụ, phương án hợp tác với đối tác về giao dịch ngoại hối
 • Xây dựng quy trình phối hợp nội bộ (khối nguồn vốn) nhằm vận hành giao dịch ngoại hối sau khi hợp tác.
 • Xây dựng các chính sách và chương trình kinh doanh giao dịch ngoại hối cho khách hàng cá nhân và lực lượng phục vụ
 • Theo dõi, báo cáo giao dịch ngoại hối định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
  • Đề xuất các chính sách liên quan đến khách hàng và lực lượng phục vụ:
 • Từ các phân tích về thị trường, và danh mục khách hàng, đánh giá và đưa ra các chính sách tối ưu hóa (bán thêm, bán chéo) và giữ chân các khách hàng (Chăm sóc, Loyalty…)SeABank;
 • Đề xuất và thực hiện cải tiến các hệ thống nhằm đảm bảo quản lý và theo dõi được đặc điểm, hành vi, nhu cầu của Khách hàng và khai thác được khách hàng về giao dịch ngoại hối
 • Xây dựng bộ chính sách tiêu chuẩn cho các phân khúc khách hàng đại chúng: Chính sách nhận diện và chăm sóc KH, Chính sách trải nghiệm khách hàng, Chương trình khách hàng thân thiết – gắn kết bền lâu;...
 • Xây dựng chính sách cho lực lượng phục vụ: Tiêu chuẩn năng lực, lộ trình phát triển, chương trình đào tạo / nâng cao năng lực.

3. Giám sát điều phối và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách  chương trình

 •  Giám sát việc thực thi các chính sách và chương trình kinh doanh đã ban hành cho đối tượng khách hàng cá nhân và lực lượng phục vụ;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát và điều phối việc thực thi của chính sách chương trình;
 1. Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến các hoạt động của Bộ phận chức năng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của Giám đốc Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược

Job Requirement

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)
 • Kinh nghiệm:
 • Chuyên viên Dịch vụ ngoại hối: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng/ đầu tư/ bảo hiểm/ chứng khoán/ bất động sản và tương đương;
 • Chuyên viên chính Dịch vụ ngoại hối: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên giao Dịch vụ ngoại hối hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;
 • Chuyên viên cao cấp Dịch vụ ngoại hối: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Dịch vụ ngoại hối hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính
 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật
 • Ngoại ngữ:  tiếng Anh (TOEIC từ 650 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.