Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Vận hành hệ thống

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Banking
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

  Tham gia triển khai chiến lược và kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của khối.

-     Thực hiện các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về các hoạt động hỗ trợ và vận hành hạ tầng công nghệ

-     Thực hiện triển khai, sửa chữa, vận hành, giám sát các hệ thống hạ tầng trung tâm của Ngân hàng (máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị bảo mật hạ tầng, các software platform, hệ thống backup...)

-     Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ các Đơn vị nghiệp vụ: phân tích, giải quyết các sự cố liên quan tới các hệ thống hạ tầng công nghệ theo đúng quy trình hỗ trợ và quản lý sự cố công nghệ;

-     Xây dựng, triển khai và tuân thủ các qui trình vận hành, giám sát, đảm bảo tính sẵn sàng, tính ổn định, hiệu năng và an toàn cho toàn bộ hạ tầng công nghệ theo các cam kết dịch vụ;

-     Thực hiện triển khai hạ tầng và hỗ trợ các dự án công nghệ.

-     Xây dựng và kiểm soát chất lượng, số lượng các tài liệu hỗ trợ và vận hành hạ tầng.

-     Tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên hệ thống.

Job Requirement

Chuyên môn và Năng lực

-     Nắm kiến trúc tổng thể, hiểu rõ các thành phần  chức năng trong 1 hệ thống hạ tầng CNTT cỡ lớn

-     Có hiểu biết về rủi ro công nghệ nói chung và rủi ro trong hoạt động giám sát, hỗ trợ và vận hành hệ thống

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

Kinh nghiệm công tác:

-     Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.