Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Thu giữ Tài sản

 • Ha Noi, Da Nang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services
 • 30/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận các khoản Nợ có vấn đề được phân luồng giải pháp XLN thông qua thu giữ/nhận bàn giao TSBĐ từ HUB Khu vực  hoặc Đơn vị khác theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của SeABank từng thời kỳ.

- Đánh giá khả năng xử lý, thu hồi nợ bằng biện pháp nhận bàn giao và/hoặc thu giữ TSBĐ.

- Xây dựng/điều chỉnh/bổ sung phương án nhận bàn giao và/hoặc thu giữ tài sản và/hoặc phương án xử lý TSBĐ trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến hành biện pháp XLN thông qua nhận bàn giao và/hoặc thu giữ và/hoặc phương án xử lý TSBĐ theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền và quy định của SeABank trong từng thời kỳ phù hợp với pháp luật liên quan.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát/đánh giá/cho ý kiến đối với các phương án XLN liên quan đến nghiệp vụ nhận bàn giao/thu giữ/xử lý TSBĐ tại HUB Khu vực hoặc đơn vị mình phụ trách; đề xuất và/hoặc phối hợp thực hiện các phương án XLN liên quan đến nghiệp vụ nhận bàn giao/thu giữ/xử lý TSBĐ tại các HUB Khu vực.

- Hỗ trợ đơn vị liên quan về nghiệp vụ thu giữ TSBĐ trong trường hợp có yêu cầu và/hoặc theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan hữu quan trọng quá trình tác nghiệp nhận bàn giao và/hoặc thu giữ tài sản.

- Cập nhật và Báo cáo tới Quản trị XLN và Giám đốc Khối, Giám đốc XLN Khu vực miền Bắc về tiến độ và kết quả thực hiện phương án XLN định kỳ/theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc XLN khu vực miền Bắc; Giám đốc Khối XLN; TGĐ hoặc/ và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ; HĐQT SeABank.

Job Requirement

- Học vấn: Cử nhân luật hoặc tương đương, có nền tảng kiển thức (pháp luật và ngân hàng) liên quan tốt, có kinh nghiệm công tác từ 18 tháng trở lên.

- Kinh nghiệm: Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Xử lý nợ trong ngân hàng

- Có khả năng quản lý, điều hành công việc của nhóm/bộ phận.

- Biết vận dụng và tuân thủ pháp luật trong công tác xử lý nợ.

- Có khả năng tư duy logic, phân tích, xác định giá trị cốt lõi. Có khả năng xử lý tình huống hợp lý. Có kỹ năng giao tiếp.

- Có tố chất (có khả năng làm việc độc lập/theo nhóm, có khả năng làm việc có áp lực, cường độ cao).

- Trung thực, tính tuân thủ cao và trách nhiệm trong công việc.

- Có ngoại hình khá, cân đối, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.