Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên thiết kế chương trình - Trung tâm đào tạo - Khối QT&PTNNL

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Education /Training
 • 1
 • 30/06/2017

Job Description

 •  Tìm hiểu và quản trị nhu cầu đào tạo
 • Xây dựng các tất cả các tài liệu và công cụ đào tạo, chủ động trong công tác chuẩn bị triển khai khóa học
 • Phân tích đánh giá các buổi đào tạo, và cùng Giảng viên chuyên trách rút kinh nghiệm nhằm thực hiện các điều chỉnh cần thiết và đảm bảo sự phù hợp của nội dung đào tạo với nhu cầu thực tế.
 • Triển khai các công cụ theo dõi và đánh giá hoạt động đào tạo.
 • Thiết kế các khóa đào tạo trực tuyến
 • Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo kỹ năng mềm hoặc các khóa đào tạo khác theo phân công
 • Thực hiện truyền thông thông tin nội bộ (về các dự án đang triển khai, các thông tin cập nhật …) và truyền thông bên ngoài tới khách hàng nội bộ (NS, các phòng ban nghiệp vụ, cán bộ nhân viên).
 • Tham gia các dự án được phân công
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo các Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Sư phạm, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ, thương mại…
 • Kiến thức về phạm vi kinh doanh ngân hàng (trong các lĩnh vực như sản phẩm ngân hàng, quy trình bộ phận kinh doanh và hệ thống CNTT, quy trình hỗ trợ hoạt động và hệ thống CNTT)
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng
 • Biết cách sử dụng các phần mềm thiết kế Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Articulate
 • Sáng tạo
 • Khả năng Sư phạm
 • Khả năng phân tích, tóm tắt
 • Kỹ năng về Dịch vụ khách hàng, Quản trị dự án
 • Nghiêm túc, năng lực tổ chức
 • Khả năng sử dụng Tiếng Anh

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: http://tuyendung.seabank.com.vn (có kèm ảnh).

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://tuyendung.seabank.com.vn hoặc gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: nhantai@seabank.com.vn

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.