Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Đối soát Quỹ ATM)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking
 • 30/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Quản lý/hỗ trợ chấm đối chiếu ATM &POS trên toàn hàng
 • Quản lý/hỗ trợ hoạt động chấm đối chiếu và xác định chênh lệch kết quả chấm đối chiếu giao dịch trên ATM&POS;
 • Xác định giao dịch chênh lệch và lập bảng kê yêu cầu xử lý hoàn trả chủ động/thu hồi khách hàng đối với các giao dịch lỗi trên ATM SeABank
 • Quản lý/hỗ trợ Ban ATM&POS kiểm soát bộ tài khoản tiền mặt, tài khoản thừa, thiếu quỹ ATM đang hoạt động/dừng hoạt động;
 • Đầu mối tổng hợp và hướng dẫn Ban ATM&POS trình tất toán các khoản thừa, thiếu quỹ ATM trên toàn hàng.
 • Thực hiện xử lý các phát sinh về nghiệp vụ quỹ ATM;
 • Đầu mối làm việc với Khối CNTT và các bộ phận liên quan khắc phục lỗi liên quan tới nghiệp vụ chấm đối chiếu ATM&POS
 • Thực hiện báo cáo số liệu chấm quỹ ATM toàn hàng định kỳ/đột xuất theo phân công của Ban lãnh đạo, theo quy định của SeABank, Ngân hàng nhà nước và Tổ chức thẻ;
 • Nghiên cứu, cập nhật, và đề xuất tự động hóa với Giám đốc Vận hành Thẻ, Giám đốc Khối Vận Hành và Công nghệ các vấn đề liên quan.
 1. Giám sát hoạt động chấm đối chiếu của  Ban ATM&POS:
 • Kiểm soát tính tuân thủ của Ban ATM &POS trong hoạt động chấm đối chiếu kênh thanh toán ATM & POS;
 • Đánh giá hiệu quả công việc Ban ATM &POS trong hoạt động chấm đối chiếu kênh thanh toán ATM & POS;
 1. Công tác khác, bao gồm:
 • Tham gia phỏng vấn đánh giá chuyên môn nghiệp vụ chấm đối chiếu các thành viên ban ATM&POS;
 • Tham gia các kế hoạch huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ các Ban ATM&POS;
 • Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó;
 • Thực hiện báo cáo số liệu chấm quỹ ATM toàn hàng định kỳ/đột xuất theo phân công của Ban lãnh đạo, theo quy định của SeABank, Ngân hàng nhà nước và Tổ chức thẻ;
 • Nghiên cứu, cập nhật, và đề xuất tự động hóa với Giám đốc Vận hành Thẻ, Giám đốc Khối Vận Hành và Công nghệ các vấn đề liên quan;

Job Requirement

 • Nắm vững kiến thức nghiệp vụ Đối soát quỹ ATM
 • Nắm được các kiến thức trong lĩnh vực Đối soát thẻ, giao dịch thẻ và các kiến thức liên quan đến GD thẻ

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về tài chính ngân hàng đối với vị trí Chuyên viên
 • Tối thiểu 01 năm  kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên môn đối với vị trí Chuyên viên Chính

Yêu cầu khác:

 • Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.