Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra chứng từ thanh quyết toán chi phí hoạt động, nguồn vốn chủ sở hữu và các nghiệp vụ kế toán khác (nếu có);
 • Kế toán các khoản chi phí hoạt động, và một số nghiệp vụ kế toán khác phát sinh của Ngân hàng;
 • Lập báo cáo các khoản công nợ phải thu, phải trả, trích trước liên quan đến chi phí hoạt động theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;
 • Cung cấp hồ sơ, chứng từ cho các cơ quan chức năng (cơ quan thuế, ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính …) về công tác thanh tra, kiểm tra tại Ngân hàng theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;
 • Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Kinh nghiệm công tác: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán tại các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hoặc kinh nghiệm về kế toán tài chính tại Ngân hàng.
 • Bằng cấp bắt buộc: Đại học chính quy ngành kế toán/kiểm toán hoặc tài chính
 • Các kỹ năng: 

Có kiến thức chuyên môn về công tác kế toán

Có kỹ năng làm việc theo nhóm

Có khả năng làm việc độc lập               

Giao tiếp tốt

 • Các yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.