Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên phát triển kinh doanh dịch vụ kiều hối - SeABank

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 1
 • 30/06/2017

Job Description

 • Đề xuất, tìm kiếm, liên hệ, đàm phán, kết nối kỹ thuật, xây dựng quy trình tương tác với Đối tác kênh, đối tác sử dụng sp/dv hiện hữu và mới  để mở rộng kinh doanh và đạt được chỉ tiêu doanh thu/ lợi nhuận đề ra
 • Xây dựng và điều chỉnh quy trình/ quy định (nếu có) về việc thực hiện dịch vụ các sp/dv tại SeABank.
 • Xây dựng kế hoạch, thúc đẩy, phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm/ dịch vụ khách hàng cá nhân (KHCN) gồm có: Kiều hối, chuyển tiền quốc tế - CTQT, kinh doanh ngoại hối – FX và các sp/dv khác tại ĐVKD được phân công.

Job Requirement

 • Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn (có kèm ảnh).

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Khu vực HCM: Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: nhut.pm@seabank.com.vn
 • Khu vực Hà Nội: Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: mai.pp@seabank.com.vn
 • Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HCM_CV Tham dinh_Nguyen Thi A).
 • Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email Ngân hàng
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.