Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KV Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Banking, Finance / Investment
 • 31/03/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Trực tiếp hướng dẫn khách hàng ký Hợp đồng liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm …./
 • Hoàn thiện các thủ tục công chứng, chứng kiến khách hàng ký kết bảo đảm tiền vay trước mặt công chứng viên.
 • Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo tại phòng tài nguyên môi trường/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của các quận, huyện; ( đối với tài sản là Bất động sản)/
 • Hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ liên quan đến đăng ký xe của khách hàng (áp dụng với ô tô mới).
 • Hoàn thiện các công việc khác liên quan đến tài sản đảm bảo đối với các cơ quan hữu quan./
 • Thu lưu và quản lý chứng từ tín dụng quan trọng gốc. Đảm bảo tất cả các chứng từ tín dụng quan trọng sau khi nhận bàn giao phải được nhập kho/lưu giữ theo đúng quy định.
 • Thực hiện các xuất/nhập/mượn TSBĐ, chứng từ tín dụng quan trọng phục vụ cho việc giải ngân, tất toán, mượn tạm …..
 • Thực hiện scan, upload các hồ sơ liên quan đến TSBĐ và các hồ sơ liên quan lên đường truyền hệ thống cho các bộ phân liên quan để xử lý.
 • Thực hiện đăng ký GDBĐ trực tuyến ( Đối với tài sản không phải là bất động sản ).Theo dõi việc đối chiếu thanh toán phí cũng như các yêu cầu khác liên quan đối với Trung tâm đăng ký giao dịch đảm bảo
 • Hỗ trợ phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện kiểm kê TSĐB, Chứng từ tín dụng quan trọng theo định kỳ quy định/theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ chuyên viên khác hàng thực hiện các công việc theo yêu cầu khách hàng liên quan đến các công việc mà cụm HTTD hỗ trợ.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến việc thu lưu chứng từ tín dụng quan trọng và TSĐB…
 •  Các báo cáo khác theo yêu cầu năm trong các công việc mà cụm HTTD hỗ trợ.
 • Tham gia hoàn thiện các quy trình nội bộ, các dự án nhằm tăng chất lượng phục vụ tại các cụm hỗ trợ tín dụng. Chủ động đề xuất cac ý kiến để điều chỉnh, sửa đổi quy trình nhằm tăng cường năng suất và chất lượng dịch vụ tại cụm hỗ trợ tín dụng.
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của ngân hàng.  
 • Thực hiện các công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ  
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo trực tiếp.

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập hấp dẫn 
 • Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;
 • Lương tháng 13;
 • 1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng
 • Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank
 • Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh

Job Requirement

 • Nắm vững quy trình, quy định các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng liên quan.
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học các trường thuộc khối kinh tế, tài chính- ngân hàng.

Kinh nghiệm công tác:

 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Yêu cầu khác:

 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.